INFORMASI PEMESANAN:
WA-SmS-Call : 085642132500
BBM PIN : 2BB00594

NGREWAT ILMU-ILMU JAWI 337 BAB, TETILASANIPUN LELUHUR KITA JAWANING JAWI KINA, WAJIB KITA PEPETRI, KAJAWI KITA NGAOS DASAR PANCEN NYATA BILIH ILMU-ILMU INKANG KASEBUT ING PRIMBON PUNIKA DADOS KABETAHANING NGAGESANG ING SADINTEN-DINTEN

MELAYANI PENGIRIMAN KE SELURUH WILAYAH INDONESIA & LUAR NEGERI

Home » , , » Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia

Betaljemur Adammakna Bahasa IndonesiaHarga: Rp 80.000,-


(Ada dua versi Bahasa di Betaljemur Adammakna ini, yaitu Bahasa Indonesia & Bahasa Jawa)

Buku Betaljemur Adammakna mempunyai sejarah yang panjang di tanah jawa dan buku rujukan paling mujarab untuk orang jawa yang sibuk menghitung petungan hari atau mencari hari baik untuk perkawinan atau sekedar mencari hari baik untuk membuka bisnis..

Menurut sejarahnya buku ini aslinya milik Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Ing Ngayogyakarta. Dan ditulis kemudian oleh Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, bagi orang Jawa kitab ini adalah induk dari segala primbon setelah serat centhini.Info Pemesanan SMS/WhatsApp : 085 6421 32500

NB: Ada cetakan lain yaitu Keluarga "Betaljemur" mulai jilid 1 - jilid 8..
1. Betaljemur Adammakna (Jilid 1)
2. Lukmanakim Adammakna (Jilid 2)
3. Atassadur Adammakna (Jilid 3)
4. Bektijamal Adammakna (Jilid 4)
5. Shahdhatsaahthir Adammakna (Jilid 5) *KOSONG
6. Qomarrullsyamsi Adammakna (Jilid 6)
7. Naklassanjir Adammakna (Jilid 7) *KOSONG
8. Quraisyn Adammakna (Jilid 8)
+ Ajimantrawara, DLL