INFORMASI PEMESANAN:
WA-SmS-Call : 085642132500
BBM PIN : 2BB00594

NGREWAT ILMU-ILMU JAWI 337 BAB, TETILASANIPUN LELUHUR KITA JAWANING JAWI KINA, WAJIB KITA PEPETRI, KAJAWI KITA NGAOS DASAR PANCEN NYATA BILIH ILMU-ILMU INKANG KASEBUT ING PRIMBON PUNIKA DADOS KABETAHANING NGAGESANG ING SADINTEN-DINTEN

MELAYANI PENGIRIMAN KE SELURUH WILAYAH INDONESIA & LUAR NEGERI

Ajimantrawara


Harga: Rp 80.000,-


Info Pemesanan SMS: 085 6421 32500


NB: Ada cetakan lain yaitu Keluarga "Betaljemur" mulai jilid 1 - jilid 8..
1. Betaljemur Adammakna (Jilid 1)
2. Lukmanakim Adammakna (Jilid 2)
3. Atassadur Adammakna (Jilid 3)
4. Bektijamal Adammakna (Jilid 4)
5. Shahdhatsaahthir Adammakna (Jilid 5) *KOSONG
6. Qomarrullsyamsi Adammakna (Jilid 6)
7. Naklassanjir Adammakna (Jilid 7) *KOSONG
8. Quraisyn Adammakna (Jilid 8)
+ Ajimantrawara, DLL