INFORMASI PEMESANAN:
WA-SmS-Call : 085642132500
BBM PIN : 2BB00594

NGREWAT ILMU-ILMU JAWI 337 BAB, TETILASANIPUN LELUHUR KITA JAWANING JAWI KINA, WAJIB KITA PEPETRI, KAJAWI KITA NGAOS DASAR PANCEN NYATA BILIH ILMU-ILMU INKANG KASEBUT ING PRIMBON PUNIKA DADOS KABETAHANING NGAGESANG ING SADINTEN-DINTEN

MELAYANI PENGIRIMAN KE SELURUH WILAYAH INDONESIA & LUAR NEGERI

Baboning Kitab Primbon


Harga: Rp 250.000,-


BABONING KITAB PRIMBON
Memuat intisari 10 Primbon:

1. Primbon Jawa Bektijamal
2. Kitab Wedhamantra
3. Wejangan Wali Sanga
4. Kitab Mantra Yoga
5. Jangka Rangga Warsita
6. Primbon Jawa
7. Primbon Sabda Amarta
8. Serat Panangguhing Dhuwung
9. Pustaka Raja
10. Primbon Sabda Sasmaya.Info Pemesanan SMS: 085 6421 32500


Memuat intisari dari buku-buku Primbon Adammakna
NB: Ada cetakan lain yaitu Keluarga "Betaljemur" mulai jilid 1 - jilid 8..
1. Betaljemur Adammakna (Jilid 1)
2. Lukmanakim Adammakna (Jilid 2)
3. Atassadur Adammakna (Jilid 3)
4. Bektijamal Adammakna (Jilid 4)
5. Shahdhatsaahthir Adammakna (Jilid 5) *KOSONG
6. Qomarrullsyamsi Adammakna (Jilid 6)
7. Naklassanjir Adammakna (Jilid 7) *KOSONG
8. Quraisyn Adammakna (Jilid 8)
+ Ajimantrawara, DLL